در صورت، هرگونه پیشنهاد،نظر و یا شکایت مکاتبه فرمایید:


Instagram.com/futures_studies

T.me/abouzarseifi

sapp.ir/abouzarseifi

sapp.ir/ifsfn_ir

https://www.linkedin.com/in/abouzarseifikalestan

Email: abouzar_seifi  (at sign) yahoo (dot) com

Call: +98 (937) 4080841