ابوذر سیفی کلستان

متولد فروردین ماه سال 1362 ، رامسر

ابوذر سیفی کلستان

اهمّ فعالیت های جاری :
 • ارائه ی مشاوره ی سازمانی و برگزاری کارگاه های آموزشی آینده پژوهی
 • ترجمه و ویراستاری منابع حوزه ی آینده پژوهی
 • مرجع پنج جلدی روش شناسی آینده پژوهی، پروژکت میلنیوم
 • آینده: یک معرفی بسیار کوتاه، خانم دکتر جنیفر گیدلی (رییس اسبق فدراسیون جهانی آینده پژوهی)
 • همیشه یک جایگزین وجود دارد اثر آینده پژوه برجسته ی فرانسوی خانم قایب نیتز

برخی از فعالیت های اجتماعی، علمی و فرهنگی طی یک دهه ی اخیر : 

 • مشاور و مجری تدوین نقشه راه علم و فناوری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
 • مدرس دانشگاه های پیام نور در مراکز تهران  ( گروه مهندسی صنایع )
 • پژوهشگر و فعال حوزه ی آینده پژوهی و آینده نگری
 • مترجم و ویراستار حوزه ی تخصصی آینده پژوهی و آینده نگری (6 عنوان کتاب)
 • عضو فدراسیون جهانی آینده پژوهی
 • عضو پیوسته ی انجمن آینده نگری ایران
 • عضو مدعوّ کارگروه آینده نگری فرهنگستان علوم پزشکی کشور
 • عضو سرای اهل قلم ایران
 • عضو انجمن مهندسی صنایع ایران
 • عضو انجمن مخترعین کشور
 • عضو جامعه ی مخترعین ایران
 • مفتخر به دریافت جایزه ی ملّی نوآوری
 • مفتخر به دریافت مدال اختراعات آلمان - IENA 2008
 • مفتخر به دریافت مدال اختراعات چین- 2008
 • مفتخر به دریافت مدال اختراعات غرب آسیا- 2009
 • دبیر اجرایی سمینار  "آینده پژوهی در غرب آسیا و شمال آفریقا" با ارائه ی جناب مهندس وحید وحیدی مطلق دبیر کل فدراسیون جهانی آینده پژوهی و  عضو Shaping tomorrow و WFS
 • دبیر اجرایی سمینار بین المللی "بیست سال آینده ی زندگی بشر؛ بهتر یا بدتر؟ " با ارائه ی جناب آقای دکتر گرایم تیلور آینده پژوه زیست محیطی از دانشگاه گریفیث استرالیا


https://linkedin.com/in/abouzarseifikalestan                                ابوذر سیفی کلستان


 مراسم اعطای جایزه ی ملّی نو آوری - شیراز 1389

ابوذر سیفی کلستان