ابوذر سیفی کلستان

 • رئیس گروه علمی 
 • مدرّس دانشگاه و پژوهشگر حوزه ی تخصصی آینده پژوهی فناوری
 • مشاور آینده پژوهی سازمانی
 • راهنمای روش شناسی آینده پژوهی در پروژه های تحقیقاتی
 • مدرس کارگاه های تخصصی آینده پژوهی 
 • مترجم، ویراستار و داور علمی حوزه ی آینده پژوهی

عناوین کتاب ها

ترجمه

 • «مرجع پنج جلدی روش شناسی آینده پژوهی»

            جروم کلیتون گلن و تئودور گوردون (موسسه ی پروجکت میلنیوم)

 • «آینده: یک معرفی بسیار کوتاه»

                جنیفر گیدلی (رئیس پیشین فدراسیون جهانی آینده پژوهی)

 • «همیشه یک جایگزین وجود دارد»

            اوته هلن فون قایب نیتز  (آینده پژوه برجسته­ ی فرانسوی)

 • «سازمان پیش نگر»

            دنیل بروس (مشاور آینده نگری سازمانی شرکت های اروپایی و آمریکایی)

 • «معرفی کوتاه آینده نگاری راهبردی»  

             فرایا ون دوئینه و پیتر بیشاپ 

ویراستاری علمی تخصصی  

 • «گفتارهایی در مدیریت استراتژیک» مولف دکتر ناصر پورصادق  
 • «تصویر آینده» اثر فرد پولاک

فعالیت های اجتماعی، علمی و فرهنگی (۱۰ سال اخیر)

 • مدرس دانشگاه در گروه مهندسی صنایع و آینده پژوهی 
 • عضو فدراسیون جهانی آینده پژوهی
 • عضو پیوسته ی انجمن آینده نگری ایران
 • عضو مدعوّ گروه آینده نگری و رصد کلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی ایران
 • دبیر اجرایی سمینار «آینده پژوهی در غرب آسیا و شمال آفریقا»
 • دبیر اجرایی سمینار «بیست سال آینده ی زندگی بشر؛ بهتر یا بدتر؟»
 • عضو سرای اهل قلم ایران
 • عضو انجمن مهندسی صنایع ایران
 • عضو انجمن مخترعین کشور