ابوذر سیفی کلستان

  • مدرّس دانشگاه و پژوهشگر حوزه ی تخصصی آینده پژوهی
  • مشاور آینده پژوهی سازمانی
  • مشاور روش شناسی آینده پژوهی در پروژه های تحقیقاتی
  • مدرس کارگاه های تخصصی آینده پژوهی 
  • مترجم، ویراستار و داور علمی حوزه ی آینده پژوهی
عناوین کتاب های ترجمه شده :

·         «مرجع پنج جلدی روش شناسی آینده پژوهی» اثر جروم کلیتون گلن و تئودور گوردون
          (موسسه ی پروجکت میلنیوم آمریکا)

·         «آینده: یک معرفی بسیار کوتاه» اثر خانم دکتر جنیفر گیدلی
         (رییس اسبق فدراسیون جهانی آینده پژوهی)

·         «همیشه یک جایگزین وجود دارد» اثرخانم اوته هلن فون قایب نیتز 

          (آینده پژوه برجسته ی آلمانی-فرانسوی)

·         «تصویر آینده» اثر فرد پولاک

·         «سازمان پیش نگر» از دنیل بروس                                    

        (مشاور آینده نگری سازمانی شرکت های اروپایی و آمریکایی)

·         ترجمه‌ی کتاب «معرفی کوتاه آینده نگاری راهبردی»  از فرایا ون دوئینه و پیتر بیشاپ                                    

فعالیت های اجتماعی، علمی و فرهنگی (۱۰ سال اخیر) :

·         مدرس دانشگاه در گروه مهندسی صنایع و آینده پژوهی 

·         عضو فدراسیون جهانی آینده پژوهی

·         عضو پیوسته ی انجمن آینده نگری ایران

·      عضو مدعوّ گروه آینده نگری و رصد کلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی ایران

·     دبیر اجرایی سمینار «آینده پژوهی در غرب آسیا و شمال آفریقا»

      سخنران: دبیرکل فدراسیون جهانی آینده پژوهی

·       دبیر اجرایی سمینار «بیست سال آینده ی زندگی بشر؛ بهتر یا بدتر؟»

     سخنران: دکتر گرایم تیلور، آینده پژوه زیست محیطی از دانشگاه گریفیث استرالیا

·         عضو سرای اهل قلم ایران

·         عضو انجمن مهندسی صنایع ایران

·     عضو انجمن مخترعین ایران