🔴کارگاه آموزشی مبانی آینده‌پژوهی

🎓 استاد: دکتر مصطفی تقوی

✅ با گواهینامه از دانشگاه شریف


💡ثبت نام:

🌐 http://ristip.sharif.ir/pages-230.html 

🆔 @STIPolicy_academy

☎️ 021-66005898