کمتر کسی را می توان یافت که آینده پژوهی را بشناسد ولی کتاب مبانی آینده پژوهی اثر وندل بل را مطالعه نکرده باشد و یا حداقل آوازه ی آن را نشنیده باشد

وندل بل از چهره های معروف و سرشناس آینده پژوهی است که کتاب دو جلدی او را می توان از مهمترین آثار پرمخاطب حوزه ی آینده پژوهی برشمرد. وی با طرح پیش فرض ها یا مفروضات آینده پژوهی و معرفی رویکرد خود با عنوان «واقع گرایی انتقادی» جایگاه ویژه ای در بین اهالی آینده پژوهی و همینطور منتقدین آن دارد

البته مفروضات آینده پژوهی بل توسط آینده پژوهان دیگری از جمله دنیس لیست، بِلَس و دیگرانی مورد نقد هم قرار گرفته است و این را هم باید اشاره کرد که وندل بل اولین کسی هم نیست که اقدام به تعریف و ارائه ی پیش فرض های آینده پژوهی کرده باشد.

طی سال های اخیر آینده پژوهی در ایران با شتاب خوبی در حال رشد بوده و پژوهشگران بسیاری را به خود جذب کرده است. با این حال تقلید صرف از متون غربی، شرقی یا هر منبعی که فاقد کفایت در زمینه ی ارزش های جهانی دیگر ملل، اقوام و ادیان است و حتی ارزش های جهانشمول توحیدی جمعیت وسیعی از مردم یکتاپرست جهان را به راحتی نادیده می گیرد، بالطبع مانعی جدی در برابر نوآوری های علمی و بدیل اندیشی موثر در این حوزه ی علمی است و این حوزه ی علمی را در هر صورت از گستره ی مفهومی وسیعی محروم می سازد. 

اراده ی خدا در مفروضات وندل بل چه جایگاهی دارد؟ ارزش ها، بینش ها و نگرش های توحیدی چه نقش و اهمیتی در ساختن آینده دارند؟ ظرفیت جهانی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... مردم یکتاپرست دنیا اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی به چه میزان اثر گذار است در شکل گیری آینده؟

یکی از کارهای ارزشمند که به تازگی موفق به مطالعه ی آن شدم اثر ارزشمندی است از جناب آقای دکتر مهدی احمدیان فارغ التحصیل دکترای آینده پژوهی و عضو هیئت علمی دانشگاه که در کتاب خود با عنوان «درآمدی بر آینده اندیشی قرآنی» ضمن معرفی روش شناسی جدیدی با عنوان «آینده اندیشی قرآنی و آیت پژوهی» که قابل توجه و ارزشمند است، توانسته است در دو فصل اول کتاب خود به صورتی دقیق، موشکافانه و علمی مفروضات پیشنهادی وندل بل را در معرض نقدی منصفانه قرار دهد

ویژگی بارز نقد احمدیان، عدم اکتفا به نقد علمی و ارائه ی نکات تکمیلی و اصلاحی مبتنی بر چارچوب و ابزار دقیق هنجاری-شناختی است که به او امکان نقد علمی و صحیح مفروضات وندل بل را داده است.

لذا مطالعه ی کتاب «درآمدی برآینده اندیشی قرآنی: باورهای بنیادین، الگوهای رفتاری و رهنمودهای پژوهشی» به تمام علاقمندان آینده پژوهی و بویژه آینده پژوهی با رویکرد اسلامی-قرآنی توصیه می شود. همچنین جهت عمق بخشی به معلومات معرفت شناسی بویژه در حوزه ی مفروضات و پیش فرض های آینده پژوهی مطالعه ی گفتار اول این کتاب بطور جدی به تمام علاقمندان و متفکرین و منتقدین آینده پژوهی توصیه می شود.

 

این کتاب به همت واحد آینده پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و انتشارات این دانشگاه به چاپ رسیده است.